Spørretimespørsmål fra Johan M. Nyland (A) til samferdselsministeren

Datert: 07.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Johan M. Nyland (A)

Spørsmål

Johan M. Nyland (A): "I bladet Dagens Næringsliv 6. og 7. februar 1990, er det reist spørs- mål om Samferdselsdepartementet satt inne med andre opplysninger angående NSBs godsdivisjons økonomi enn det som Stortinget ble gjort kjent med under behandlinga av NSBs budsjett for 1990.

Kan statsråden bekrefte eller avkrefte dette?"


Les hele debatten