Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til samferdselsministeren

Datert: 07.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "Vil statsråden medvirke til å finansiere motorbaneanlegget i Rana, som nå har fått status som riksanlegg?"


Les hele debatten