Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): "Regjeringen har signalisert en forsering og vedlikehold av offentlige bygg for å avhjelpe den vanskelige sysselsettingssituasjonen.

Vil statsråden ta initiativ til at DH-bygget i Molde nå får ekstra midler og kan stå ferdig når leieavtalen går ut i 1991?"


Les hele debatten