Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Statsråden har ifølge oppslag i VG 8. februar 1990 uttalt at Regjeringa ikke aksepterer homofilt samliv og at det ikke skal gis informa- sjon i skolens samlivsundervisning som kan oppfattes som positiv aksept av homofilt samliv.

Mener statsråden at dette er i samsvar med skolens formål om å fremme åndsfrihet, toleranse og mønsterplanens uttalelse om at skolen aktivt må motarbeide diskriminerende holdninger?"


Les hele debatten