Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til justisministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 14.02.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Flertallet i Oslo bystyre har forlangt at Blitz-ungdommen skal skrive under på en erklæring om at de ikke skal opptre voldelig i bestemte sammen- henger.

Hva slags lovhjemmel har Oslo bystyre for å stille et slikt krav?" Trukket.


Les hele debatten