Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

Om statsråden vil ta initiativ til å trekke oljefondet ut av selskaper som støtter opp under og tjener på de ulovlige israelske bosettingene på okkupert palestinsk område

Datert: 07.12.2023
Besvart: 13.12.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Marie Sneve Martinussen (R)

Spørsmål

Marie Sneve Martinussen (R): Oljefondet har investert i 66 selskaper som gjennom sin virksomhet støtter opp under og tjener på de ulovlige israelske bosettingene på okkupert palestinsk område og okkupasjonsøkonomien ellers, ifølge Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. Oljefondet har tidligere ekskludert selskaper som har drevet forretningsvirksomhet på okkupert land.
Eier oljefondet i dag selskaper som er involvert i den ulovlige okkupasjonen, og vil statsråden i så fall ta initiativ til at oljefondet ekskluderer selskapene fra fondet?


Les hele debatten