Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til miljøvernministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 14.02.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Gjennom dagspressen er det blitt kjent at E. C. Dahls Bryggeri i Trondheim planlegger å innføre plast returflasker (PET) for mineralvann i løpet av 1990.

Har Regjeringen vurdert de miljømessige og samfunnsøkonomiske følger av dette?"


Les hele debatten