Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til miljøvernministeren

Datert: 01.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Det viser seg at metan-utslipp fra søppelfyllinger utgjør en betydelig andel av de samlede klimagassene som slippes ut i Norge. Metan forurenser langt mindre hvis den blir forbrent, den vil da også kunne brukes til for eksempel fjernvarmeanlegg.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for at metan-gassen fra søppel- fyllinger kan bli utnyttet slik at utslippene av klimagasser reduseres?"


Les hele debatten