Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 07.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Vil miljøvernministeren gripe inn i planleggingen av skytefeltet på Nord-Fosen for å sikre at miljøverninteressene blir tillagt tilstrekkelig vekt, ved for eksempel å sørge for at Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom og andre miljøvernorganisasjoner blir høringsinstanser?"


Les hele debatten