Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 08.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "Ifølge en rapport for Sentralsykehuset i Rogaland, avdekkes et ytelsesforbedringspotensiale på hele 60,4%.

Har Regjeringen konkrete tiltak som kan iverksettes for å øke produkti- viteten i offentlige institusjoner/etater?"


Les hele debatten