Spørretimespørsmål fra Bjørn Tore Godal (A) til kommunalministeren

Datert: 15.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Bjørn Tore Godal (A)

Spørsmål

Bjørn Tore Godal (A): "Byrådet i Oslo har bedt Regjeringen oppheve den gjenværende husleie- reguleringen, som omfatter ca 15 000 husstander, vesentlig i byfornyelses- områdene, hvorav en betydelig andel pensjonistboliger. I Bergen har tilsvarende endringer gitt i gjennomsnitt 200% husleieøkning.

Vil kommunalministeren sørge for at svaret på Byrådets søknad utsettes og vurderes i sammenheng med den varslede storbymelding og den videre utvikling av byfornyelsen?"


Les hele debatten