Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 15.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Barneombudet er kjent med at flere ansatte som arbeider med barnevern på sosialkontorer sier opp sine stillinger fordi det ikke er mulig å gjennomføre et forsvarlig barnevern. Barnevernet er som kjent et kommunalt ansvar.

Hva vil sosialministeren gjøre med dette problemet?"


Les hele debatten