Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til sosialministeren

Datert: 15.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Statsadvokaten har henlagt Barneombudets politianmeldelse av 3 kommuner som alle, ifølge Barneombudet har forbrutt seg mot barnevernloven.

Fritar henleggelsen kommunene for ansvar for utøvelse av barnevern- loven?"


Les hele debatten