Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 12.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "I 1984 vedtok Stortinget sal av prestegardar. Mange forpaktarar ventar på å få overta for å kunne setje i gang framtidsretta drift. Så langt er berre 40 tatt opp til handsaming og berre eit par selgt. Med denne farten vil det ta generasjonar før Stortingets vedtak er effektuert.

Kva kan statsråden gjere for å få fart på saka?"


Les hele debatten