Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 15.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Fagmiljøene er bekymret over at en helhetsløsning i nasjonalbibliotek- saken ennå ikke er fremlagt. Sentralt står ønske om å opprette et selv- stendig nasjonalbibliotek i Oslo.

Vil statsråden sørge for at Stortinget snarest innbys til å gjøre et prinsippvedtak om dette?"


Les hele debatten