Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til landbruksministeren

Datert: 09.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "I arbeidet med å styrke bosetting og utvikle alternative næringsveier i distriktene, er bygdeturisme ansett å være et tjenelig virkemiddel. Like- fullt har en gruppe bønder i Haramsøy, Møre og Romsdal, som har dannet en slik tilleggsnæring gjennom å starte A/S Haramturist, møtt vansker og uklar- heter på grunn av lovtolking i departementet.

Kan statsråden bekrefte departementets vilje til å støtte bygde- turisme?"


Les hele debatten