Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til landbruksministeren

Datert: 15.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Li-Vilt A/S fikk ikke økt sin importkvote på viltkjøtt i år. En byrå- sjef i Landbruksdepartementet uttaler til Nationen 9. februar 1990 at en ikke kan "ta hensyn til distriktsarbeidsplasser og foredling av lokale råvarer" når importkvoten fordeles.

Deler landbruksministeren dette synet, eller har hun ønske om å stimulere til et livskraftig næringsliv i distrikts-Norge, blant annet gjennom tilrettelegging fra statlig hold?"


Les hele debatten