Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 12.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Bamble kommune i Telemark ynskjer for eiga rekning å starte eit frivillig tilbod for 6-åringar i skulen. Der er ledig kapasitet i skulen. Dette vil vere eit pedagogisk tilbod for 6-åringar og frigjere barnehage- plassar som det er mangel på.

Har statsråden innvendingar mot at Bamble iverkset sine planar?"


Les hele debatten