Spørretimespørsmål fra Åse Klundelien (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 15.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Åse Klundelien (A)

Spørsmål

Åse Klundelien (A): "Avisa Fremtiden har undersøkt barnehagesatser i 9 Buskerud-kommuner, og har funnet eksempel på at en familie med inntekt på 500 000 kroner betaler 2% av inntekten for en barnehageplass, mens en annen familie med en inntekt på 130 000 kroner betaler 15% av inntekten for en barnehageplass.

Hva kan statsråden gjøre for å påvirke til en mer sosial fordeling av barnehagesatsene?"


Les hele debatten