Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 14.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Hva vil arbeids- og administrasjonsministeren gjøre for å heve lønns- nivået for lavtlønte kvinner i offentlig sektor?"


Les hele debatten