Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kommunalministeren

Datert: 01.03.1990
Besvart: 07.03.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Det har oppstått mistanke om at Høyres ordfører i Oslo har brutt reglene for inhabilitet ved bystyrets behandling av forhold mellom kommunen og Andenæs-gruppen. Også tidligere varaordfører Svelland er nå i søkelyset for sammenblanding av privat-økonomiske og politiske interesser.

Mener kommunalministeren at disse og lignende saker bør føre til en skjerping av reglene for inhabilitet og håndhevingen av disse?"


Les hele debatten