Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 26.02.1990
Fremsatt av: Tora Aasland (SV)
Besvart: 07.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ifølge Dagsrevyen fredag 23. februar 1990 er det fortsatt en rekke viktige forhold vedrørende driften av Kreftsenteret i Mesnali som ikke er avklart. Det gjelder blant annet eierforhold, driftsbudsjett og at det ennå ikke er utlyst noen stillinger. Ombyggingen skal være ferdig tidlig på sommeren.

Når vil disse forholdene bli avklart i departementet?" Tatt opp av Tora Aasland Houg.


Les hele debatten