Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 22.02.1990
Besvart: 07.03.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Bystyret i Oslo har vedtatt å skjære ned bevilgningen til bøker med 3,4 millioner kroner. Staten kjøper en rekke nasjonale tjenester fra Deichmanske bibliotek for å sikre folk i distriktene bedre tilgang til spesiell litteratur. Nedskjæringen er betenkelig i sammenheng med bibliotek- lovens krav om kvalitet, allsidighet og aktualitet i bibliotekenes tilbud.

Vil statsråden gjøre noe for å få byrådet til å vurdere nedskjæringen på nytt?"


Les hele debatten