Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Datert: 06.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): En rekke kvinner opplever at de etter lange ekteskap, hvor de har prioritert arbeid med hjem og familie, at ekteskapet bryter sammen og at mannens pensjonsrettigheter ikke ansees som en del av felleseie ved skilsmisse. Stortingets flertall har på bakgrunn av et initiativ fra Høyre vedtatt at ekteskapsloven bør endres slik at det blir lettere å få tilkjent ektefellebidrag over lengre tid for å kompensere mangelen på deling.

Når vil Regjeringen følge opp dette?


Les hele debatten