Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til samferdselsministeren

Datert: 27.02.1990
Fremsatt av: Siri Frost Sterri (H)
Besvart: 07.03.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "Private maskinentreprenører mange steder er misfornøyd med at Statens vegvesen ikke i tilstrekkelig grad benytter seg av konkurranse og privat entreprise. I Trøndelag gjelder denne bekymring bl.a. den forestående ut- bygging av hovedtrafikksystemet i Trondheim, den såkalte Trondheims-pakken.

Hva vil departementet gjøre for å få til en snarlig oppfølging av stortingsflertallets pålegg om økt bruk av reell konkurranse, egen regi- kalkyle og privat entreprise i vegsektoren?"

(Tatt opp av Siri Frost Sterri)


Les hele debatten