Spørretimespørsmål fra Kirsti Kolle Grøndahl (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.02.1990
Besvart: 07.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Kirsti Kolle Grøndahl (A)

Spørsmål

Kirsti Kolle Grøndahl (A): "Avtalen om forsøk med utvidet arbeidstid for lærerne i Os kommune i Hedmark ser ut til å gå i vasken fordi Norsk Undervisningsforbund går imot godkjenning av avtalen. Dette til tross for at alle lærerorganisasjonene ved skolen har gitt sin tilslutning til forsøket.

Vil statsråden sørge for at forsøket kan videreføres?"


Les hele debatten