Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.03.1990
Besvart: 07.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "På bakgrunn av store kutt i 1990-budsjettet har leirskolene store problemer med å gi et pedagogisk tilbud som oppfyller målsettingen for leir- skolevirksomhet. I enkelte fylker er dette overhodet ikke mulig. For eksempel i Finnmark er antall stillinger redusert fra 5 1/2 til 1 1/2.

Vil statsråden ta initiativ for å bedre forholdene for leirskole- virksomheten?"


Les hele debatten