Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.03.1990
Besvart: 07.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Skuleelevar som er pasientar ved psykiatriske sjukehus, har i dag ulike skuletilbod. Samla retningslinjer manglar. Innstillinga frå komiteen som skulle kome med utgreiing og framlegg til retningslinjer, ligg no ferdig.

Kva tid vil denne innstillinga kome til handsaming i Stortinget?"


Les hele debatten