Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.02.1990
Besvart: 07.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "Ifølge arbeidsdirektør Bjartmar Gjerde er antall lærlingekontrakter inngått i 1989 ca 6 000 mot 10 000 året før.

Har Regjeringen noen planer for å få til en økning i antall lærlinge- kontrakter i 1990, og i så fall hvilke?"


Les hele debatten