Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Datert: 22.02.1990
Besvart: 07.03.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Etterforskningen mot de to ledende PLO-fraksjonene "Al-Fatah" og "PFLP" i Danmark er til nå den klart største saken knyttet til terrorisme i Skandinavia.

Har vi i Norge en god nok beredskap for å hindre en tilsvarende utvikling her i landet?"


Les hele debatten