Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 28.02.1990
Besvart: 07.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Den 13-årige mor Hilde fra Skien er av barnevernsnemnda i Porsgrunn fratatt sitt nyfødte barn for alltid. Hilde ønsker å ta omsorgen for eget barn, og Hildes forsterforeldre har erklært seg villig til å hjelpe Hilde med omsorgen.

Kan og vil justisministeren gripe inn og omgjøre barnevernsnemndas vedtak?"


Les hele debatten