Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til justisministeren

Datert: 02.03.1990
Besvart: 07.03.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ei rad av saker, der asylsøkjarar har vorte utviste og sende attende til heimlandet, har vekt allmenn oppsikt og sett kjensler i kok. Mange menneskje engasjerer seg og reagerer på ei for streng tolking av lovene, som fører til både skilje av familiar og tilbakesending til land som verkar utrygge.

Vil Regjeringa ved justisministeren kome med tiltak som kan føre til ein mindre streng og meir menneskjevenleg praksis?"


Les hele debatten