Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til samferdselsministeren

Datert: 06.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): I 1995 la Telenor AS ned sin opplysningssentral på Finnsnes med det resultat at et 30 talls mennesker ble fri for fast arbeid. I ettertid har det vist seg at etterspørselen etter 180-tjenester har blitt større enn forutsatt. Nå planlegger Telenor AS å opprette ei ny 180-avdeling et annet sted.

Hva vil statsråden gjøre for at den nye avdelinga blir gjenoppretta på Finnsnes slik at de mennesker som ble sagt opp for ca. 2 år siden kan få tilbud om nytt arbeid?


Les hele debatten