Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 21.02.1990
Fremsatt av: Kjellbjørg Lunde (SV)
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 14.03.1990 av handelsminister Kaci Kullmann Five

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "I mars 1987 ble det nedsatt ei nordisk embetsmannsgruppe og ei parla- mentarikergruppe som skulle utrede spørsmålet om Norden som atomfri sone.

Hvor langt er arbeidet kommet, og når vil de endelige rapporter foreligge?" (Tatt opp av Kjellbjørg Lunde)


Les hele debatten