Spørretimespørsmål fra Ingebjørg Karmhus (Sp) til utenriksministeren

Datert: 01.03.1990
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 14.03.1990 av handelsminister Kaci Kullmann Five

Ingebjørg Karmhus (Sp)

Spørsmål

Ingebjørg Karmhus (Sp): "Det er kommet melding om at Sovjetunionen vil flytte sitt atom- sprengingsområde fra Kasakhstan til Novaja Semlja.

Hva vil utenriksministeren foreta seg overfor sovjetiske myndigheter i denne saken?"


Les hele debatten