Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til kommunalministeren

Datert: 02.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Stortinget har mot Arbeiderpartiets stemmer vedtatt å be Regjeringen nedsette et faglig bredt sammensatt utvalg for å vurdere ansvaret mellom de oppgaver lokalforvaltningen er pålagt å utføre, og de økonomiske muligheter kommunesektoren har for å løse disse på en tilfredsstillende måte.

Vil kommunalministeren sette i gang et slik arbeid?"


Les hele debatten