Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til sosialministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Hvert år dør omlag 140 barn ved krybbedød. Antall dødsfall har vist en økende tendens i 80-årene, og Norge har dobbelt så stort omfang av krybbedød som Sverige.

Hva vil sosialministeren gjøre for å styrke den offentlige innsats både på den forebyggende og forskningsmessige side?"


Les hele debatten