Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til sosialministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Foreningen for voldsofre søker å hjelpe personer som på forskjellige måter har blitt utsatt for vold. Foreningen har flere ganger fått avslag av Justisdepartementet på søknad om en oppstartingsstøtte for å få etablert et kontor slik at voldsofre får et sted å henvende seg.

Ser sosialministeren noen mulighet for å gi denne foreningen en hånds- rekning gjennom sitt budsjett?"


Les hele debatten