Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Ifølge oppslag i Aftenposten 26. februar 1997 viser en landsomfattende rapport fra NIFU at arbeidsgivere velger gutter med middelmådige karakterer fremfor jenter med toppkarakterer ved ansettelse av lærlinger i tradisjonelle guttefag.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å motvirke dette?


Les hele debatten