Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til sosialministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "En 36 år gammel kvinne med en livstruende hjertesykdom har fått klar- signal for en hjertetransplantasjon ved et engelsk sykehus. Sosialministeren er, ifølge avisene, ikke villig til å sørge for tiltak som er nødvendige for at operasjonen kan bli en realitet og at Inger Borge-Aaseruds liv kan reddes. Jeg håper dette ikke medfører riktighet.

Vil statsråden se på saken på nytt og sørge for at kvinnen får den hjelp hun må ha?"


Les hele debatten