Spørretimespørsmål fra Brit Hoel (A) til sosialministeren

Datert: 09.03.1990
Fremsatt av: Eirin Faldet (A)
Besvart: 14.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Brit Hoel (A)

Spørsmål

Brit Hoel (A): "Regjeringen åpner for privat sykehusdrift. Ifølge sosialministerens pressemelding den 1. mars 1990 hevdes det at 8 senger ikke vil få negative følger for helsepersonelldekningen i de offentlige sykehus, eller ha uheldige innvirkninger på den geografiske fordelingen av helsepersonell. Denne gang gjelder det 8 senger.

Hvor mener sosialministeren at grensene skal settes?" (Tatt opp av Eirin Faldet)


Les hele debatten