Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til sosialministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "Ifølge et oppslag i Telemark Arbeiderblad 5. mars 1990 har Riks- hospitalet for 1990 økt gjestepasientprisen opp til 26%. For Telemark fylkeskommune betyr prisøkningen en merutgift på over 5 mill. kroner.

Er det forsvarlig at statens egne sjukehus, og spesielt Rikshospitalet, legger inn en så kraftig prisøkning?"


Les hele debatten