Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 09.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Lysebu-erklæringen slår fast at det er behov for en kursendring der den samlede innsatsen for å bygge ut næringsliv og service-tilbud i hele landet styrkes. Ut fra dette finner jeg grunn til å stille spørsmål ved til- delingen av blokker i 13. konsesjonsrunde, i og med at bare 5 av 52 blokker er på midt-norsk sokkel.

Vil statsråden vurdere å legge opp en rimeligere geografisk fordeling, eventuelt ved et tillegg til 13. konsesjonsrunde?"


Les hele debatten