Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 09.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Barneloven gir barn rett til samvær med begge foreldre, også etter samlivsbrudd. I altfor mange tilfeller fungerer ikke dette, og følgen er en stor urett både mot barna og skilte fedre som i hovedsak rammes. Tvangsmulkt som reaksjonsform blir i praksis ikke brukt.

Vil statsråden vurdere muligheter for reaksjonsformer og/eller tiltak for å gjøre samværsretten reell, for eksempel en uavhengig instans tillagt myndighet på dette området?"


Les hele debatten