Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Hvordan har departementet fulgt opp kirke- og undervisningskomiteens merknader i to budsjettinnstillinger om å sikre driften ved rehabiliterings- kollektivene for stoffmisbrukere?"


Les hele debatten