Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Det fins grundige planer fra de faglige miljøene innen drama- pedagogikk og Norsk Amatørteaterråd om en fullverdig 3-årig drama- pedagogisk utdanning ved pedagogisk høgskole fra høsten 1990.

Hvordan vurderer departementet disse planene, og når kan de eventuelt settes i verk?"


Les hele debatten