Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til miljøvernministeren

Datert: 16.02.1990
Besvart: 14.03.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Hvorfor er Rogaland holdt utenfor Statens forurensningstilsyns tiltaksplan om reduksjon av utslippene til Nordsjøen, og er statsråden enig i denne avgjørelsen?"


Les hele debatten