Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til miljøvernministeren

Datert: 06.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "I brev fra departementet 30. november 1984 vurderes tålegrensen å være nådd for hyttebygging utenfor klart godkjente hytteområder i Tjøme kommune. Avgjørelsen i departementet av 14. desember 1989 om å godkjenne hyttebygging i jord-, skog- og naturområde, vil få konsekvenser ved behandling av nye søknader og tidligere avslåtte søknader.

Vil statsråden ved seinere ankesaker ta mer hensyn til de lokale poli- tikernes vedtak og Miljøverndepartementets tidligere vurderinger?"


Les hele debatten