Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 09.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Store svoveldioksidutslipp fra tungindustrien i Nikkel truer helse og vegetasjon i Finnmark. I perioder i vinter er det i grenseområdene målt konsentrasjoner av SO2 som er 5-6 ganger høyere enn det WHO har satt som helsemessig faregrense ved utslipp til luft.

Hva vil bli gjort fra norsk side for å få en vesentlig reduksjon eller stopp i disse forurensningene fra Sovjet?"


Les hele debatten