Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til utenriksministeren

Datert: 09.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Alarmerende meldinger om blodige konflikter mellom folkegrupper i Kosovo i Jugoslavia ser ut til å vekke liten interesse i verden for øvrig.

Hva kan Den norske regjering gjøre for å stanse det som av flere blir karakterisert som et blodbad, og hva vil Regjeringen gjøre overfor befolk- ningen og de som flykter fra området?"


Les hele debatten